Senagat ýokary berkligi poliamid neýlon N6 köpugurly FDY DTY POY ýüplük süýümi

Gysga düşündiriş:

Köplenç neýlon süýümi diýlip atlandyrylýan poliamid (PA) dünýäde peýda bolan ilkinji sintetiki süýümdir we ajaýyp mehaniki aýratynlyklary bolan termoplastiki in engineeringenerçilik plastmassa süýümidir.Neýlon molekulalarynyň arasynda -CO- we -NH- toparlary bar, olar molekulalaryň arasynda ýa-da içinde wodorod baglanyşygyny emele getirip bilerler we beýleki molekulalar bilen birleşdirilip bilner.Şonuň üçin neýlon çyglylygy siňdirmek ukybyna eýedir we has gowy kristal gurluşy emele getirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köplenç neýlon süýümi diýlip atlandyrylýan poliamid (PA) dünýäde peýda bolan ilkinji sintetiki süýümdir we ajaýyp mehaniki aýratynlyklary bolan termoplastiki in engineeringenerçilik plastmassa süýümidir.Neýlon molekulalarynyň arasynda -CO- we -NH- toparlary bar, olar molekulalaryň arasynda ýa-da içinde wodorod baglanyşygyny emele getirip bilerler we beýleki molekulalar bilen birleşdirilip bilner.Şonuň üçin neýlon çyglylygy siňdirmek ukybyna eýedir we has gowy kristal gurluşy emele getirip biler.

Poliamid (PA) Neýlon süýüminiň aşgar garşylygy gowy, ýöne kislota garşylygy pes.Adaty otag temperaturasynda 7% gidroklor kislotasyna, 20% kükürt kislotasyna, 10% azot kislotasyna we 50% kaustik soda garşy durup biler, şonuň üçin poliamid süýümi poslama garşy iş eşikleri üçin amatlydyr.Mundan başga-da, deňiz suwlarynyň eroziýasyna garşylygy sebäpli balyk tor hökmünde ulanylyp bilner.Poliamid (PA) neýlon süýüminden ýasalan balyk torlarynyň ömri adaty balyk torlaryndan 3 to4 esse uzyn.

Güýçliligi, täsire garşylygy we aşgazana gowy garşylygy sebäpli tekerlere ýasalan teker şnurlarynyň poliamid aralygy adaty etrap teker şnurlaryndan has ýokarydyr.Synagdan soň poliamid teker şnur tekerleri takmynan 300,000 km, etrap teker şnur tekerleri bolsa takmynan 120,000 km ýol geçip biler.Şinanyň şnurunda ulanylýan şnur ýokary güýç, ýokary modul we ýadawlyga garşylyk aýratynlyklaryna eýedir.Eplenen gurluşdaky poliamid molekulýar baglanyşygy sebäpli neýlon 66 we neýlon 6 poliamidlerdir.Süýümiň hakyky güýji we moduly teoretiki bahanyň diňe 10% -ine ýetýär.

Poliamid süýüminiň döwüji güýji 7 ~ 9,5 g / d ýa-da ondanam ýokarydyr, çygly ýagdaýynyň döwüji güýji gurak ýagdaýynda 85% ~ 90% töweregi.Poliamid (PA) Neýlon süýüminiň ýylylyk garşylygy pes, 150 ℃ Selsiýada 5 sagatdan soň sary reňkde bolýar, 170 at-da ýumşap başlaýar we 215 at ereýär.Neýlon 66-nyň ýylylyk garşylygy neýlon 6-dan has gowudyr. Howpsuz temperaturasy degişlilikde 130 ℃.90 ℃.Poliamid süýümi pes temperatura garşylygy bar.Minus 70 a pes temperaturada ulanylsa-da, onuň elastik dikeliş tizligi kän bir üýtgemeýär.

Senagat önümlerinde poliamid (PA) neýlon süýümi balyk torlary, süzgüç matalar, kabeller, teker şnur matalary, çadyrlar, konweýer kemerleri, senagat matalary we ş.m. ulanylyp bilner we esasan milli goragda paraşýut we beýleki harby matalar hökmünde ulanylyp bilner.

Näme üçin AOPOLY Neýlon ýüplügi saýlaýarsyňyz?

◎ Maşyn: 4 setir polimerizasiýa, 100 sany göni öwrümli maşyn, 41 sany esasy öwrüm we.goşma öwrüm, Germaniýadan Dornier-iň dokma enjamynyň 41 toplumy, Awtoulag önüminiň kemçiliklerini barlamak ulgamy bilen 2 sany çümdüriji çyzyk
Aw Çig mal: täze çig mal (içerki we import edilýän materiallar), import edilýän ussatlyklar we önümçilik üçin import edilýän nebit
Ample Mysal: takyk nusga müşderiniň talaplary bilen üpjün edilip bilner.
◎ Hil: nusga ýaly ýokary sargyt
◎ Potensialy: takmynan., 000ylda 100,000 tonna
Ors Reňkler: çig ak, açyk sary, gülgüne
◎ MOQ: Her reňk üçin 1 tonna
Ibermek: adatça goýum alandan soň 40HQ üçin 15 gün

Esasy programmalar

Nylong6 ýüplük esasan neýlon mata, neýlon kanwas, neýlon geo mata, arkan, balyk tor we ş.m. üçin ulanylýar.

4_Nilon-Süýüm_PA-Fibre_Polýamid-Filament-ýüplük-paket
3_Nilon-Süýüm_PA-Fibre_Polýamid-Filament-ýüplük-ussahanasy

Parametrler

Nylon6 senagat ýüplüginiň spesifikasiýasy

Nook AP-N6Y-840 AP-N6Y-1260 AP-N6Y-1680 AP-N6Y-1890
Çyzykly dykyzlyk (D) 840D / 140F 1260D / 210F 1680D / 280F 1890D / 315F
Arakesmede berklik (G / D) ≥8.8 ≥9.1 ≥9.3 ≥9.3
Çyzykly dykyzlyk (dtex) 930 + 30 1400 + 30 1870 + 30 2100 + 30
Çyzykly dykyzlygyň üýtgeýiş koeffisiýenti (%) ≤0.64 ≤0.64 ≤0.64 ≤0.64
Dartyş güýji (N) ≥73 ≥113 ≥154 ≥172
Arakesmede uzalma (%) 19 ~ 24 19 ~ 24 19 ~ 24 19 ~ 24
Adaty ýükde uzalma (%) 12 + 1.5 12 + 1.5 12 + 1.5 12 + 1.5
Dartyş güýjüniň üýtgeýiş koeffisiýenti (%) ≤3.5 ≤3.5 ≤3.5 ≤3.5
Arakesmede dartyş güýjüniň uzalmagy (%) ≤5.5 ≤5.5 ≤5.5 ≤5.5
OPU (%) 1.1 + 0.2 1.1 + 0.2 1.1 + 0.2 1.1 + 0.2
Malylylyk gysylyşy 160 ℃, 2min (%) ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
Malylylyk durnuklylygy 180 ℃, 4h (%) ≥90 ≥90 ≥90 ≥90

Nylong6 senagat matasynyň spesifikasiýasy

Şnur gurluşygy
Nook 840D / 2 1260D / 2 1260/3 1680D / 2 1890D / 2
Güýç döwmek (N / pc) ≥132.3 ≥205.8 ≥303.8 ≥269.5 ≥303.8
EASL 44.1N (%) 95 + 0.8
EASL 66.6N (%) 95 + 0.8
EASL 88.2N (%) 95 + 0.8
EASL 100N (%) 95 + 0.8 95 + 0.8
Hapyşma H-Test 136 ℃, 50min, 3Mpa (N / sm) ≥107.8 ≥137.2 ≥166.5 ≥156.8 ≥166.6
Güýç döwmegiň üýtgeýän koeffisiýenti (%) ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0
Döwülende uzalmagyň üýtgeýiş koeffisiýenti (%) ≤7.5 ≤7.5 ≤7.5 ≤7.5 ≤7.5
Çekmek (%) 4.5 + 1.0 4.5 + 1.0 4.5 + 1.0 4.5 + 1.0 4.5 + 1.0
Döwülende uzalma (%) 23 + 2.0 23 + 2.0 23 + 2.0 23 + 2.0 23 + 2.0
Şnur ölçeýji (mm) 0.55 + 0.04 0.65 + 0.04 0.78 + 0.04 0.75 + 0.04 0.78 + 0.04
Kabel öwrümi (T / m) 460 + 15 370 + 15 320 + 15 330 + 15 320 + 15
Gysmak synagy 160 ℃, 2min (%) ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5
Çyglylyk (%) ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0
Mata ini (sm) 145 + 2 145 + 2 145 + 2 145 + 2 145 + 2
Mata uzynlygy (m) 1100 + 50 1300 + 50 1270 + 50 1300 + 50 1270 + 50

  • Öňki:
  • Indiki: