• Tenokary berklik süýümi
 • Gaýtadan işlenen ýüplük
 • Funksional ýüplük
 • Mata we dokma
 • Torlar we kapasalar
 • UHMWPE süýümi

  UHMWPE süýümi

  Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen (UHMWPE) süýümi, şeýle hem HMPE süýümi diýlip atlandyrylýan, 5 millionlarça molekulýar PE güýji çig mal hökmünde gel egirme prosesi arkaly öndürilýär.
 • Senagat ýokary berkligi PA / Neýlon süýümi

  Senagat ýokary berkligi PA / Neýlon süýümi

  Köplenç neýlon süýümi diýlip atlandyrylýan poliamid (PA) dünýäde peýda bolan ilkinji sintetiki süýümdir we ajaýyp mehaniki aýratynlyklary bolan termoplastiki in engineeringenerçilik plastmassa süýümidir.
 • Senagat ýokary berkligi PP süýümi

  Senagat ýokary berkligi PP süýümi

  Aopoly polipropilen filament süýüminiň ösen önümçilik liniýasyna we köp ýyllyk önümçilik tejribesine, çylşyrymly synag enjamlaryna eýe
 • 01

  Custöriteleşdirilen önümler

  Hususlaşdyrmak diňe bir kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyryp bilmez, eýsem müşderilere-de, kärhanalara-da peýdaly bolup, sarp edijileriň isleglerini has gowy kanagatlandyryp biler.

 • 02

  Qualityokary hilli

  Garaşsyz önümçilikden başga-da çig mal ABŞ-dan, Fransiýadan, Germaniýadan we beýleki ýurtlardan hem getirilýär.

 • 03

  Bäsdeşlik bahasy

  Müşderilerimiz dürli taýýar önümleri öndürmek üçin süýümli çig malymyzy ulanýarlar, şeýle hem has köp saýlap we has bäsdeşlik bahalaryny alyp bilýän beýleki ahyrky ulanyjylarymyz üçin aralyk baglanyşyklary azaldýarlar.

 • UHMWPE Netting

  Akulalar dünýäniň ummanlarynyň hemme ýerinde diýen ýaly duş gelýär, ýöne tropiki suwlarda has köp duş gelýär.Bu suwlaryň akulalaryň mekanydygy, balyk ösdürip ýetişdirmegiň dürli balyk ösdürip ýetişdirip boljak orta we tropiki suwlara ýaýramagynyň öňüni alýan zatdyr.Iýmitlemek ...

 • UHMWPE hakda habarlar

  Soňky ýyllarda dünýäde aşa ýokary molekulaly agramly polietilen süýümlerine bolan isleg artmagyny dowam etdirdi we pudakda bäsdeşlik barha güýçlenýär.Degişli statistika 2020-nji ýylda aşa ýokary molekulýar agramly polietilen süýümleriniň global önümçilik kuwwatynyň ...

 • Bu hepde bazar sitatalary

  Bar bolan täze täç sanjymy täze wirusa garşy täsirli bolup, ýangyç isleginiň azalmagy baradaky aladalary aradan aýyrýar;geografiki dartgynlyk we Eýranyň ýadro ýaraglary baradaky gepleşikleri çig nebitiň bahasyny ýokarlandyrdy.Şonuň üçin himiki süýüm senagaty üýtgäp durmagyny dowam etdirýär ...

BIZ hakda

Qingdao Aopoly Tech, senagaty we söwdany birleşdirýän köpugurly önüm kompaniýasydyr.Önümçiligiň umumy meýdany takmynan 4000,000 inedördül metr bolup, Jiangsu, Zhejiang, Şanxi, Hebei we ş.m. paýlanýar. Kompaniýanyň esasy önümleri ýokary öndürijilikli süýümler UHMWPE we Para-aramid süýümi we taýýar önümleri ýylda 8000 tonna. , gaýtadan işlenen poliester filamentleri we işleýän ýüplükler ýylda 300 000 tonna, ýokary güýçli polipropilen we neýlon her ýylda 100 000 tonna, balyk torlary ýylda 8000 tonna we ş.m.

 • Tejribe gazanmak

  Tejribe gazanmak

  Tejribe gazanmak

 • Gowy abraý

  Gowy abraý

  Gowy abraý

 • Prookary önümçilik

  Prookary önümçilik

  Prookary önümçilik